เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2566 นายอนุพร อรุณรัตน์ สมาชิกวุฒิสภา ฐานะคณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ อนุกรรมาธิการการเงิน และการคลัง เปิดเผยว่า การบังคับใช้ พ.ร.ก.มาตรการป้องกันและปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยี พ.ศคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. 2566 (กฎหมายอาชญากรรมไซเบอร์) ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 มีนาคม ที่ผ่านมา ต้องขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญในการปราบปรามอาชญากรรมทางออนไลน์ โดยเฉพาะภัยไซเบอร์ แต่ก็ยังพบว่าไม่สามารถป้องกันเหตุที่เกิดขึ้นจากการใช้ผ่านระบบอินเตอร์เน็ต มีการแฮก

หรือโจรกรรมข้อมูลส่วนบุคคล การฟิชชิง ซึ่งเป็นรูปแบบหนึ่งในการหลอกลวงทางโลกออนไลน์ โดยใช้กลอุบายหลอกลวงผู้ใช้งาน และการแอบอ้างเว็บไซต์ของธนาคารในรูปแบบต่างๆ เช่น ใช้อีเมล การสอบถามข้อมูลเพื่อล้วงข้อมูลความลับจากเหยื่อและการโจมตีด้วยมัลแวร์ จงใจสร้างผลกระทบจากซอฟต์แวร์ที่ประสงค์ร้าย การหลอกลวงทางออนไลน์ด้านต่างๆ โดยใช้เครือข่ายดิจิทัล

นอกจากกลุ่มพวกนี้ที่ดำเนินการหลอกเหยื่อโดยตรงแล้ว ยังพบว่ากลุ่มนี้อาศัยบุคคลอื่นเพื่อไปดำเนินการเปิดบัญชีให้พวกมิจฉาชีพนำไปใช้ หรือที่เรียกว่า บัญชีม้า ต่อกันเป็นทอดๆ ในการก่ออาชญากรรมต่างๆ แต่สิ่งหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจเพิ่มเติมที่สำคัญนั้นมิใช่เฉพาะที่เป็นกลุ่มเปิดบัญชีม้าเท่านั้น ยังรวมไปถึงกลุ่มบุคคลที่ยินยอมให้บุคคลอื่นใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ของตน หรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือยืมใช้เลขหมายโทรศัพท์ของตนด้วย ถือว่ามีความผิดตามกฎหมาย ซึ่งพบว่ามีจำนวนมากกว่า 10,000 บัญชีที่ถูกเปิดเป็นบัญชีม้า

โปรดเกล้าฯ พ.ร.ก. อาชญากรรมไซเบอร์ 2566 แบงก์เชื่อมต่อข้อมูลระงับธุรกรรมได้ทันที

พ.ร.ก.ปราบอาชญากรรมออนไลน์ มีผลแล้ว ใครเปิดบัญชีม้าโทษหนัก คุก 2-5 ปี

นายอนุพร ยังบอกด้วยว่า จากสถิติการรับแจ้งความอาชญากรรมทางออนไลน์ ในปี 2565 พบว่ามีการแจ้งความ 9,000 ครั้งต่อเดือน และในเดือนธันวาคมที่ผ่านมา 27,000 ครั้งต่อเดือน ซึ่งเพิ่มขึ้นต่อเนื่อง ทั้งนี้หากมีการแฮกระบบสถาบันการเงินระหว่างประเทศ จะส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพด้านเศรษฐกิจการเงินและความมั่นคงของประเทศ โดยเฉพาะความเชื่อมั่นต่อผู้ลงทุน ก่อให้เกิดความเสียหายในวงกว้างได้

ในฐานะที่เป็นคณะกรรมาธิการ การเศรษฐกิจ อนุกรรมาธิการการเงิน และการคลัง ให้ข้อคิดเห็นในการป้องกัน และยับยั้งสภาพปัญหาภัยคุกคามทางไซเบอร์นี้ ไม่ให้ลุกลามเป็นวงกว้างจะต้องได้รับความร่วมมือกันอย่างจริงจัง และเข้มแข็งโดยผ่านกระบวนการบังคับใช้กฎหมายจะประกอบไปด้วย 3 ภาคส่วนที่ต้องร่วมมือกัน คือ ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในส่วนของภาครัฐ มีธนาคารแห่งประเทศไทย เจ้าพนักงานตำรวจ กรมสืบสวนคดีพิเศษ เป็นต้น ในส่วนภาคเอกชนได้แก่ สถาบันธนาคารพาณิชย์ต่างๆ และภาคประชาชน ที่เป็นผู้ใช้บัญชีเงินฝากต่างๆ รวมถึงบุคคลทั่วไป

ส.ธนาคารไทยขานรับมาตรการแบงก์ชาติ ป้องกันภัยออนไลน์ เปิดสายด่วน 24 ชม.

สำหรับในภาคส่วนของรัฐและเอกชน เชื่อมั่นว่าสามารถดำเนินการได้ทันที เพราะพร้อมทั้งบุคลากร และเครื่องมือต่างๆ โดยส่วนของธนาคารแห่งประเทศไทยนั้นมีความรับผิดชอบโดยตรงที่จะต้องเข้ามาตรวจสอบ และกำกับดูแลองค์กรสถาบันการเงินต่างๆ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมการเงิน รวมไปถึงการติดตามให้เท่าทันท่วงที และให้ได้มาตรฐานสากลของธนาคารโลก ขององค์กรที่ป้องกันอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและองค์กรป้องกันการฟอกเงิน ซึ่งต้องใช้แบบเข้มข้น และตระหนักความสำคัญมากยิ่งขึ้น เนื่องจากจะเป็นมาตรวัดองค์กร รวมไปถึงภาคเอกชนสถาบันการเงิน การธนาคารพาณิชย์ต่าง ๆ ก็เช่นกันที่มีหน้าที่ความรับผิดชอบต่อลูกค้าทางบัญชี รับผิดชอบต่อประชาชน สังคม และความรับผิดชอบต่อประเทศ ซึ่งหมายความว่า สถาบันการเงินหรือธนาคารพาณิชย์ต้องกระตือรือร้น ตื่นตัว ในการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ นอกเหนือจากที่ต้องมีระบบการทำธุรกรรมให้ป้องกันภัยทางระบบคอมพิวเตอร์แล้ว

ดังนั้น ทุกองค์กรทุกภาคส่วนต้องตระหนักภาระหน้าที่ของตน ให้ความร่วมมือกันเพราะนี่เป็นเรื่องเศรษฐกิจของชาติ ถือเป็นข้อคิดเห็นในฐานะสมาชิกวุฒิสภา วันนี้กฎหมายเริ่มบังคับใช้แล้วเพื่อที่จะให้คำแนะนำให้ข้อสังเกตและเป็นการเพิ่มเติมความรู้ให้กับประชาชน หากเกิดเหตุการณ์ถูกอาชญากรรมออนไลน์บัญชี จะต้องปกป้องสิทธิของตนเองอย่างไร

ทั้งนี้ เมื่อกฎหมายมีการบังคับใช้แล้ว จะสามารถแก้ไขปัญหาการเปิด บัญชีม้าได้มากน้อยแค่ไหนนั้น นายอนุพร ระบุว่า กฎหมายมีความทันสมัยอยู่ แต่สถาบันการเงิน หรือ ธนาคารก็ต้องทำงานให้เร็วขึ้น ตามให้ทันอาชญากร ต้องดูความแอคทีฟและจิตสำนึกสูงกว่าปกติในเรื่องความรับผิดชอบต่อบัญชีของลูกค้า

นายอนุพร ย้ำว่า อันดับแรก ผู้เสียหายจะต้องแจ้งธนาคารให้อายัดบัญชีทันที และเข้าแจ้งความต่อพนักงานสอบสวนทันทีเช่นกัน หากเกิดเหตุควรที่จะมีการบันทึกการสนทนาระหว่างการโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ธนาคารไว้เป็นหลักฐาน ว่าได้แจ้งไปแล้วเวลาใด ถาบันการเงินก็ต้องมีหน้าที่อายัดบัญชีทันที เจ้าหน้าที่สถาบันการเงิน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ภาครัฐต้องเตรียมตัวรับเรื่องและปฎิบัติการบังคับใช้กฎหมายให้ทันท่วงที และเมื่อมีการร้องทุกข์แล้ว ให้พนักงานสอบสวนแจ้งให้ สถาบันการเงินหรือผู้ประกอบธุรกิจที่ได้รับการทำธุรกรรมไว้ทราบ และให้พนักงานสอบสวนพิจารณา ดำเนินการเกี่ยวกับบัญชีเงินฝากและบัญชีเงินอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวภายใน 7 วันนับแต่วันที่ได้รับ แจ้งความร้องทุกข์ หากไม่มีคำสั่งให้ระงับการทำธุรกรรมไว้ต่อไปภายในเวลาดังกล่าว ให้สถาบันการเงิน หรือผู้ประกอบธุรกิจยกเลิกการระงับการทำธุรกรรมน้ัน

 แนะธนาคารเคร่งครัด "พ.ร.ก.อาชญากรรมไซเบอร์" อายัดบัญชีทันทีหลังรับแจ้ง 

By admin